یکی از مزایای لیفت صورت بدون جراحی، میزان ظرافت و تأثیر آن در طراوت بخشیدن به ظاهر است. درمان به این روش به احتمال زیاد باعث خواهد شد دوستان و همکارانتان، بدون آنکه متوجه تغییر مشهودی شوند، به شما بگویند «عالی به نظر می‌رسی!».

تزریق باعث احساس سوزش می‌شود که البته این حس سریعاً رفع خواهد شد. برخی بیماران دچار تورم و قرمزی می‌شوند؛ این یک واکنش موقتی بوده و معمولاً کمی بعد از درمان فروکش می‌کند